About us

P.S. Solutions and Consulting Co., Ltd.

บริษัทฯ เราเกิดจากการรวมตัวกันของผู้มีใจรักในงานบริการด้านไอที พวกเราจะสร้างบริการอันเป็นเลิศในการให้บริการ สร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการงานด้านไอที เพื่อรองรับกับวิสัยทัศน์อันเป็นเลิศของทุกองค์กร ตอบสนองยุคสมัยที่ต้องอาศัย เทคโนโลยีในการผลักดันธุรกิจให้เติบโต โดยทีมงานที่มีความรู้มากด้วยประสบการณ์ ทั้งในส่วนของระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบสำรองและการกู้คืน ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน และความปลอดภัยด้านการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันไวรัส พวกเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถจากการทำงานในส่วนของภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ด้วยประสบการณ์และความรู้ความสามารถเหล่านี้เราพร้อมที่จะมอบเป็นบริการอัน เป็นเลิศกับทุกองค์กร เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดูและท่าน
การดำเนินธุรกิจของเรามุ่งเน้นไปที่คุณภาพของบริการ เรากล้ารับประกันคุณภาพของบริการเพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการทุกๆงาน

เราจึงมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการจากความตั้งใจของทีมงานเราอย่างดีเยี่ยม

ขอบคุณครับ

ฝ่ายบริหาร