รับสมัครงาน

ตำแหน่ง Sales Account - (IT/Hardware/Software)

คุณสมบัติ
  เพศ : ชาย , หญิง
  อายุ : 25 ปีขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1.ติดต่อลูกค้าภายนอกและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
  2.เพิ่มยอดขายและรักษาลูกค้ารายเก่า
  3.เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่
  4.นำเสนอรายละเอียดสินค้าให้ลูกค้าทราบ
  5.จัดทำรายงานการขาย และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  6.ประสานงานกับทาง Presale เพื่อนำเสนอด้านเทคนิคให้กับลูกค้า
เงินเดือน : 15,000 – 30,000 บาท
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ค่า commission, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์

ตำแหน่ง Pre-Sales & Consultant

คุณสมบัติ
  เพศ : ชาย , หญิง
  อายุ : 25 ปีขึ้นไป
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • Study the details of the product that will be offered to the customer, including the competitor's product. Collect the information into categories that indicate the properties of the product to know what solves the problem to the customer.
  • Prepare presentation to explain difficult, easy to understand and presentation to customers.
  • Include answers to questions. To give customers a better understanding of the features and benefits of the product, it is a way to identify solutions to customers in case customers really want to know whether or not to do so.
  • cooperating And support activities Of the organization as assigned
เงินเดือน : 30,000 – 50,000 บาท
สวัสดิการ : ประกันสังคม, ค่า commission, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณไพโรจน์
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-108-8888 # 6104
  E-mail : pairoj@pssolutions.co.th